Làm Giấy Khai Tử Theo Quy Định 2024 Cần Những Gì?

Mỗi cá nhân khi chào đời sẽ được làm giấy đăng ký khai sinh, thì khi họ qua đời, người thân sẽ thực hiện thủ tục làm giấy khai tử. Cả giấy khai sinh và khai tử đều là các tài liệu quan trọng thể hiện danh tính của một người. Nhưng bạn có tự hỏi, làm giấy khai tử cần những thông tin nào? Làm ở đâu? Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết trong bài viết sau.

Khái niệm về giấy khai tử

Làm Giấy Khai Tử Theo Quy Định 2024 Cần Những Gì?
Khái niệm về giấy khai tử

Giấy khai tử, hay còn gọi là Giấy chứng tử, là giấy tờ hộ tịch cần thiết được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nó được cung cấp cho gia đình, người thân, đại diện pháp lý hoặc các cá nhân, tổ chức có liên quan nhằm chính thức xác nhận cái chết của một người.

Thông qua giấy khai tử, các thông tin về thời gian, địa điểm và nguyên nhân cái chết được ghi nhận rõ ràng. Giấy này cũng đánh dấu sự kết thúc chính thức của mọi quan hệ pháp lý liên quan đến người đã mất.

Vai trò của giấy khai tử

Giấy khai tử là một tài liệu pháp lý quan trọng với nhiều mục đích sử dụng:

 • Nó làm cơ sở để xác định thời điểm và quyền thừa kế, giúp quyết định ai là người thừa kế hợp pháp.
 • Giúp trong việc giải quyết chế độ tử tuất, bao gồm quyền lợi về bảo hiểm hay lợi ích tài chính khác dành cho gia đình người đã mất.
 • Là căn cứ để xác định quyền sở hữu đối với tài sản chung của vợ chồng, qua đó giải quyết các vấn đề liên quan đến phân chia tài sản sau khi một trong hai người qua đời.
 • Cung cấp bằng chứng về tình trạng hôn nhân của người đã mất, cho phép người goá bụa đăng ký kết hôn với người khác.

Làm giấy khai tử cần những thông tin gì?

Làm Giấy Khai Tử Theo Quy Định 2024 Cần Những Gì?
Làm giấy khai tử cần những thông tin gì?

Dựa vào Khoản 2 Điều 4 của Nghị định 123/2015/NĐ-CP, giấy khai tử chứa các thông tin cơ bản sau:

 • Họ, tên đệm và tên, cùng năm sinh của người đã qua đời.
 • Số định danh cá nhân của người đó, nếu có.
 • Địa điểm nơi người đó qua đời.
 • Nguyên nhân cái chết.
 • Thời gian mất cụ thể bao gồm giờ, ngày, tháng, năm theo lịch Dương.
 • Quốc tịch, đối với trường hợp người qua đời là người nước ngoài.

Ai là người có quyền làm giấy khai tử?

Làm Giấy Khai Tử Theo Quy Định 2024 Cần Những Gì?
Ai là người có quyền làm giấy khai tử?

Trách nhiệm làm giấy khai tử thường nằm trong tay của vợ, chồng, con cái, cha mẹ hoặc người thân thích khác của người đã qua đời.

Nếu người mất không có người thân, đại diện của các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân liên quan sẽ phải thực hiện thủ tục này.

Trong trường hợp không thể xác định được ai là người có trách nhiệm đăng ký khai tử, công chức tư pháp – hộ tịch sẽ đảm nhận nhiệm vụ này.

Thời hạn quy định làm giấy khai tử

Dựa vào Điều 33 của Luật Hộ tịch năm 2014, trong vòng 15 ngày kể từ ngày một người qua đời, trách nhiệm làm giấy khai tử thuộc về vợ, chồng, con cái, cha mẹ, hoặc người thân thích khác của người đã mất.

Hồ sơ làm giấy khai tử gồm những gì?

Làm Giấy Khai Tử Theo Quy Định 2024 Cần Những Gì?
Hồ sơ làm giấy khai tử gồm những gì?

Để chuẩn bị đăng ký làm giấy khai tử, người có yêu cầu cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký khai tử theo thông tư 04/2020/TT-BTP.
 • Giấy báo tử, được cấp bởi thủ trưởng cơ sở y tế cho người chết tại bệnh viện,
 • Giấy xác nhận thi hành án tử hình từ Chủ tịch Hội đồng thi hành án tử hình, tùy theo hoàn cảnh cụ thể.
 • Đối với người thân như ông bà, cha mẹ, con, vợ chồng, anh chị em, văn bản ủy quyền không cần công chứng nhưng cần có giấy tờ chứng minh mối quan hệ.
 • Giấy tờ tùy thân như hộ chiếu/ chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có ảnh và thông tin cá nhân.
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú cuối cùng của người chết hoặc giấy tờ chứng minh nơi người đó chết hoặc nơi thi thể được phát hiện, để xác định thẩm quyền xử lý.

Khi gửi hồ sơ qua bưu điện, bắt buộc phải kèm theo bản sao có chứng thực của các giấy tờ trên.

Chú ý rằng, trong trường hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa hoàn thiện, việc chứng minh nơi cư trú cuối cùng cần phải khai báo cẩn trọng.

Tải mẫu tờ khai đăng ký khai tử tại đây.

Hướng dẫn làm giấy khai tử tại UBND xã

Làm Giấy Khai Tử Theo Quy Định 2024 Cần Những Gì?
Hướng dẫn làm giấy khai tử tại UBND xã

Bước 1: Người làm giấy khai tử cần nộp một tờ khai theo mẫu quy định cùng với Giấy báo tử hoặc tài liệu khác có thể thay thế Giấy báo tử tới cơ quan hộ tịch có thẩm quyền.

Bước 2: Khi tài liệu cần thiết đã được nộp và công chức tư pháp – hộ tịch xác định thông tin khai tử là chính xác, họ sẽ tiến hành ghi chép thông tin vào Sổ hộ tịch. Người đăng ký làm giấy khai tử cùng với công chức sẽ ký tên vào Sổ hộ tịch. Sau đó, công chức này sẽ báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để cấp Trích lục khai tử cho người đăng ký.

Bước 3: Cuối cùng, công chức tư pháp – hộ tịch sẽ tiến hành khóa thông tin hộ tịch của người đã qua đời trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Hướng dẫn làm giấy khai tử tại UBND huyện

Làm Giấy Khai Tử Theo Quy Định 2024 Cần Những Gì?
Hướng dẫn làm giấy khai tử tại UBND huyện

Bước 1 – Khi đến đăng ký làm giấy khai tử, người yêu cầu cần nộp tờ khai theo mẫu quy định cùng với Giấy báo tử hoặc giấy tờ khác có thể thay thế cho cơ quan hộ tịch.

Bước 2 – Ngay sau khi tất cả giấy tờ quy định đã được nộp và việc khai tử được xác định là chính xác, công chức phụ trách hộ tịch sẽ ghi thông tin vào Sổ hộ tịch. Người yêu cầu và công chức sẽ cùng ký vào Sổ hộ tịch. Tiếp theo, Phòng Tư pháp sẽ báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện để cấp trích lục hộ tịch cho người đăng ký.

Nếu cần thực hiện xác minh, quá trình này sẽ không vượt quá 03 ngày làm việc.

Bước 3 – Sau khi hoàn thành việc làm giấy khai tử, Ủy ban nhân dân cấp huyện cần thông báo việc này bằng văn bản, kèm theo trích lục hộ tịch, tới Bộ Ngoại giao. Mục đích là để thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mà người đã mất là công dân.

Lưu ý: Trong trường hợp người qua đời là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, công chức hộ tịch sẽ khóa thông tin của người đó trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Hướng dẫn làm giấy khai tử online

Làm Giấy Khai Tử Theo Quy Định 2024 Cần Những Gì?
Hướng dẫn làm giấy khai tử online

Người dân có thể làm giấy khai tử online thông qua 5 bước sau:

Bước 1: Nộp Hồ Sơ

Đối với người có nhu cầu nộp hồ sơ làm giấy khai tử trực tuyến, cần truy cập Cổng dịch vụ công cấp tỉnh hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Sau đó, đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản, thực hiện xác thực định danh theo yêu cầu, và lựa chọn cơ quan có thẩm quyền đăng ký. Cần cung cấp thông tin theo biểu mẫu điện tử tương tác và đính kèm các tài liệu liên quan như bản chụp Giấy báo tử. Hoàn tất nộp hồ sơ.

Bước 2: Kiểm Tra và Giải Quyết Hồ Sơ

Công chức tại Bộ phận một cửa sẽ đảm nhận trách nhiệm kiểm tra hồ sơ về tính chính xác, đầy đủ, thống nhất và hợp lệ.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ:

Hồ sơ sẽ được chuyển đến công chức phụ trách công tác hộ tịch để tiếp tục quá trình xử lý.

Nếu hồ sơ được tiếp nhận sau 15h00 và không thể xử lý ngay, sẽ cấp Phiếu hẹn để trả kết quả cho công dân trong ngày làm việc tiếp theo.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ:

Người yêu cầu sẽ nhận được văn bản hướng dẫn cụ thể về việc bổ sung hoặc hoàn thiện hồ sơ, kể cả loại giấy tờ và nội dung cần bổ sung.

Sau khi hồ sơ được bổ sung và hoàn chỉnh, quá trình sẽ quay lại Trường hợp 1 để xử lý.

Trường hợp người yêu cầu không bổ sung hoặc hoàn thiện hồ sơ:

Công chức sẽ báo cáo với Trưởng bộ phận một cửa và có văn bản từ chối xử lý yêu cầu đăng ký làm giấy khai tử.

Bước 3: Thẩm Tra Hồ Sơ

Công chức phụ trách hộ tịch sẽ kiểm tra hồ sơ để đánh giá tính thống nhất và hợp lệ của thông tin, giấy tờ và tài liệu đính kèm.

Trường hợp hồ sơ cần được bổ sung hoặc không đủ điều kiện xử lý:

Sẽ có thông báo về tình trạng của hồ sơ gửi lại Bộ phận một cửa để thông báo cho người nộp. Sau đó, người nộp hồ sơ cần thực hiện theo hướng dẫn bổ sung hoặc hoàn thiện hồ sơ, tương tự như Trường hợp 1 và 2 ở Bước 2.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và tuân thủ quy định:

Công chức sẽ tiến hành ghi chép vào Sổ đăng ký khai tử, cập nhật thông tin vào Phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch điện tử chung, và sau đó lưu trữ thông tin một cách chính thức.

Bước 4: Trả Kết Quả

Công chức phụ trách công tác hộ tịch sẽ in ra Trích lục khai tử và sau đó trình lên Lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân (UBND) để ký duyệt. Khi đã được ký, Trích lục khai tử sẽ được chuyển đến Bộ phận một cửa, nơi sẽ tiến hành trả kết quả cho công dân.

Bước 5: Kiểm Tra và Nhận Trích Lục Khai Tử

Công dân sẽ kiểm tra các thông tin ghi trên Trích lục khai tử và trong Sổ đăng ký khai tử để đảm bảo chính xác. Sau khi xác nhận, họ sẽ ký vào Sổ đăng ký khai tử và nhận Trích lục khai tử.

Chat Facebook
Chát Ngay