Cách Tính Điểm Đại Học Thế Nào? Tính Xếp Loại Bằng Ra Sao?

Hiểu rõ về cách tính điểm đại học là một phần quan trọng trong hành trình của sinh viên sắp tốt nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có kiến thức đầy đủ về quy trình này. Hãy cùng khám phá phương pháp tính điểm tốt nghiệp đại học qua bài viết sau đây!

Điểm tốt nghiệp đại học là gì?

Cách Tính Điểm Đại Học Thế Nào? Tính Xếp Loại Bằng Ra Sao?
Điểm tốt nghiệp đại học là gì?

Điểm tốt nghiệp đại học là một chỉ số hoặc điểm số được tính dựa trên thành tích học tập của sinh viên trong suốt thời gian học tại trường đại học.

Điểm này thường được sử dụng để đánh giá hiệu suất học tập của sinh viên và có thể ảnh hưởng đến việc xếp loại tốt nghiệp và cơ hội nghề nghiệp sau này. Điểm tốt nghiệp đại học có thể được tính dựa trên nhiều yếu tố như điểm số của các môn học, số lượng tín chỉ, điểm trung bình tích lũy, và các tiêu chí khác tùy thuộc vào quy định của trường hoặc hệ thống giáo dục.

Định nghĩa cách tính điểm đại học

Cách Tính Điểm Đại Học Thế Nào? Tính Xếp Loại Bằng Ra Sao?
Định nghĩa cách tính điểm đại học

Cách tính điểm đại học là quy trình được sử dụng để tính toán điểm trung bình của sinh viên trong suốt thời gian học tập tại trường đại học hoặc các cơ sở giáo dục đại học khác.

Quy trình này thường bao gồm việc gán điểm số cho từng môn học hoặc khóa học mà sinh viên đã hoàn thành, sau đó tính toán điểm trung bình dựa trên trọng số của từng môn học. Các hệ thống tính điểm đại học có thể khác nhau tùy theo quy định của trường hoặc quốc gia, nhưng thường dựa trên điểm số từ các bài kiểm tra, bài tập, dự án, và các yếu tố khác mà sinh viên tham gia trong quá trình học tập.

Điều kiện xét tốt nghiệp đại học ra sao?

Cách Tính Điểm Đại Học Thế Nào? Tính Xếp Loại Bằng Ra Sao?
Điều kiện xét tốt nghiệp đại học ra sao?

Theo quy định tại Điều 14, Khoản 1 của Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, để đạt được công nhận tốt nghiệp đại học, sinh viên cần tuân thủ đầy đủ các điều kiện sau đây:

 • Đạt đủ điều kiện về tích lũy học phần và số tín chỉ theo yêu cầu của chương trình đào tạo, cùng với việc hoàn thành các nội dung bắt buộc khác theo quy định.
 • Điểm trung bình tích lũy của toàn bộ khóa học phải đạt từ trung bình trở lên.
 • Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập vào thời điểm xét tốt nghiệp.

Do đó, để đạt được công nhận và nhận bằng tốt nghiệp, sinh viên cần tập trung vào việc học tập, rèn luyện và hoàn thành các môn học trong chương trình đào tạo của chuyên ngành mình. Ngoài ra, tùy thuộc vào độ khó của chuyên ngành, mỗi trường đại học có thể áp đặt các yêu cầu bổ sung về ngoại ngữ để khuyến khích sinh viên nỗ lực hơn trong việc học tập.

Cách tính điểm đại học hiện nay như thế nào?

Cách Tính Điểm Đại Học Thế Nào? Tính Xếp Loại Bằng Ra Sao?
Cách tính điểm đại học hiện nay như thế nào?

Thông thường, việc xác định điểm tốt nghiệp đại học dựa vào các yếu tố sau:

Về điểm học phần

Trong chương trình đại học, thành tích học tập của bạn thường được ghi nhận dưới dạng điểm số, với phạm vi từ 0 đến 10 hoặc từ 0 đến 4 tùy theo hệ thống đánh giá của trường bạn đang theo học.

Về đồ án tốt nghiệp (nếu có)

Trong trường hợp chương trình học của bạn yêu cầu hoặc bao hàm một đồ án tốt nghiệp, điểm số nhận được từ đồ án đó cũng sẽ được cộng vào điểm tổng kết khi tốt nghiệp.

Quy tắc tính điểm trung bình

Một số trường đặt ra các quy tắc chi tiết về việc xác định điểm trung bình, chẳng hạn như áp dụng phương pháp tính trung bình cộng có trọng số, phụ thuộc vào số tín chỉ của mỗi môn học.

Điều kiện tốt nghiệp

Để đạt được tư cách tốt nghiệp, bạn phải đáp ứng các điều kiện liên quan đến số tín chỉ đã hoàn tất, việc hoàn thành các môn học yêu cầu, cũng như việc đạt điểm trung bình tối thiểu.

Xem xét một ví dụ về quy trình tính điểm tốt nghiệp như sau:

Giả sử bạn đang tham gia một chương trình đại học với 8 môn học, mỗi môn đều trị giá 3 tín chỉ. Dưới đây là bảng điểm của bạn:

 • Môn 1: 8 điểm
 • Môn 2: 7 điểm
 • Môn 3: 6 điểm
 • Môn 4: 8 điểm
 • Môn 5: 9 điểm
 • Môn 6: 7 điểm
 • Môn 7: 8 điểm
 • Môn 8: 6 điểm
Cách Tính Điểm Đại Học Thế Nào? Tính Xếp Loại Bằng Ra Sao?
Cách tính điểm đại học

Tiếp theo, bạn cần xác định liệu kết quả này có thoả mãn các tiêu chí tốt nghiệp của trường không. Chẳng hạn, nếu trường yêu cầu GPA tối thiểu là 6.0, bạn đã đáp ứng đủ điều kiện để tốt nghiệp.

Xếp loại bằng tốt nghiệp thì điểm tính như thế nào?

Cách Tính Điểm Đại Học Thế Nào? Tính Xếp Loại Bằng Ra Sao?
Xếp loại bằng tốt nghiệp thì điểm tính như thế nào?

So sánh với hệ thống xếp loại tốt nghiệp tại các cấp Trung học Cơ sở (THCS) và Trung học Phổ thông (THPT), quy trình xác định điểm tốt nghiệp tại cấp đại học thường phụ thuộc vào tổng số tín chỉ đã hoàn thành. Sinh viên cần hoàn thành một lượng nhất định các khóa học để đáp ứng yêu cầu về số tín chỉ mà trường đặt ra cho mỗi ngành học.

Sự phân chia số tín chỉ cho mỗi môn học thường xét đến đặc thù và mức độ phức tạp của môn đó. Điểm trung bình tích lũy, được tính toán dựa trên điểm số từ các tín chỉ của môn học, được biểu đạt qua hệ thống thang điểm 4 hoặc thang điểm 10. Chi tiết về phương pháp tính điểm này sẽ được giải thích cụ thể ở phần sau:

Cách tính điểm xếp loại bằng tốt nghiệp theo thang điểm 4

Điểm trung bình tích lũy giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định hạng loại bằng tốt nghiệp mà sinh viên sẽ được cấp sau khi kết thúc khóa học. Dựa theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 10 của Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, các hạng loại tốt nghiệp đại học dựa trên thang điểm 4 được phân loại như sau:

 • Xuất sắc: Điểm trung bình tích lũy từ 3,6 đến 4,0.
 • Giỏi: Điểm trung bình tích lũy từ 3,2 đến dưới 3,6.
 • Khá: Điểm trung bình tích lũy từ 2,5 đến dưới 3,2.
 • Trung bình: Điểm trung bình tích lũy từ 2,0 đến dưới 2,5.
 • Yếu: Điểm trung bình tích lũy từ 1,0 đến dưới 2,0.

Cách tính điểm xếp loại bằng tốt nghiệp theo thang điểm 10

Để xác định điểm bằng tốt nghiệp đại học trên thang điểm 10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các quy định chi tiết trong Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT. Cụ thể, theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 10 của Thông tư, các hạng loại tốt nghiệp đại học dựa trên thang điểm 10 được phân loại như sau:

 • Xuất sắc: Từ 9,0 đến 10,0.
 • Giỏi: Từ 8,0 đến dưới 9,0.
 • Khá: Từ 7,0 đến dưới 8,0.
 • Trung bình: Từ 5,0 đến dưới 7,0.
 • Yếu: Từ 4,0 đến dưới 5,0.

Cách nào để tính điểm tốt nghiệp đại học chính xác

Cách Tính Điểm Đại Học Thế Nào? Tính Xếp Loại Bằng Ra Sao?
Cách nào để tính điểm tốt nghiệp đại học chính xác

Để bảo vệ tính chính xác trong quá trình tính toán điểm tốt nghiệp đại học của bạn, hãy chú ý đến những khuyến nghị sau:

 • Kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo bạn có đầy đủ dữ liệu về số tín chỉ và hệ thống điểm áp dụng cho mỗi môn học trước khi tiến hành tính toán.
 • Áp dụng đúng các công thức tính điểm cho mỗi môn học và kiểm tra lại mọi phép tính một cách cẩn thận nhằm đảm bảo độ chính xác của kết quả.
 • Trong trường hợp có bất kỳ vấn đề hoặc thắc mắc nào liên quan đến quy trình tính điểm xếp loại tốt nghiệp, không ngần ngại liên hệ với giáo viên hoặc nhân viên quản lý để yêu cầu hướng dẫn và giải đáp cụ thể.

Tổng kết bài viết

Quy trình xác định điểm tốt nghiệp đại học nắm giữ một vị trí trọng yếu trong quá trình giáo dục đại học của sinh viên. Điều này đòi hỏi sinh viên phải chú ý đến độ chính xác và có kiến thức đầy đủ về số tín chỉ cần thiết và cách thức thang điểm được áp dụng cho các môn học.

Tuy việc đánh giá điểm số tốt nghiệp đại học có thể gặp khó khăn đối với một số người, bài viết này hy vọng đã mang lại cái nhìn sâu sắc hơn về quy trình này và cung cấp một bức tranh tổng quan giúp bạn ứng dụng một cách hiệu quả trong quá trình học tập của mình.

Chat Facebook
Chát Ngay